ЗЗСО І-ІІ ступенів с.Банюнин Львівського р-ну Львівської обл.
Меню сайту
Категорії розділу
Накази [65]
Мої файли [2]
Методична робота [8]
Позакласна робота [5]
школа [1]
Фінансова звітність [0]
Звіт директора [0]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Файли » Мої файли

Правовиховна робота
22.01.2015, 13:35

 

 

Управління освіти, молоді і спорту України

                                                          

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Банюнин

Кам’янка-Бузького району Львівської області

Тел. 0-254-6-71-88

 

 

 

 

 

Організація

правоосвітньої  та

правовиховної

роботи в школі

 

 

 

 

 Загальні положення

1. Загальноосвітня школа І- II ст. с. Банюнин Кам'янка-Бузького району Львів­ської області.

2. У школі навчається 69 учнів, педагогічний колектив налічує 14 осіб.

3. Свідоцтво № 22358860 про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності від 12.12. 1995 року № 404-р, довідка № 2070 про включення до єдиного реєстру підприємств та організацій України, висновок експертної комісії при Кам'янка-Бузькому відділі освіти щодо ліцензування школи, Статут школи, зареєстрований Кам'янка-Бузькою райдержадміністрацією   09. 04. 2003 р. №181.

4. Директор школи: Кучерепа Марія Іванівна.

                                                 

Вступ

Сучасний стан розвитку суспільства, складний характер політичної та соціально – економічної ситуації в державі вимагають визначити правову підготовку та правове виховання як пріоритетні напрямки в освіті. Працювати, жити, бути захищеним неможливо, не знаючи межі прав  і свобод громадян, дозволеного і забороненого в інтересах суспільства. Про активну в правовому відношенні людину необхідно формувати з дитинства, особливо в шкільному віці. Із часом, після досягнення встановленого законом віку, людина набуває здатності виконувати обов’язки і нести відповідальність за вчинені дії. Тому реалізовувати свої права, не порушуючи при цьому прав та інтересів інших, - це своєрідне мистецтво жити. Необхідно практично реалізовувати тріаду "правове виховання – правове навчання – правова просвіта” у сучасній школі. Суть поняття "правове виховання” передбачає забезпечення дітей правовими знаннями.

Перед школою стоїть завдання розширити правові знання дітей, сформувати високу відповідальність перед суспільством і державою, виховувати їх у дусі дотримання права і моралі. Діяльність педагогічного колективу у загальноосвітній школі І – ІІ ступенів села Банюнин спрямована на виконання Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року, №992/2001, Національної програми „Діти України ”, реалізації змісту Національної доктрини розвитку освіти, забезпечення дотримання конституційних положень , законів України „Про освіту ”, „Про загальну середню освіту ”, Декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини, та ін.

Ми вважаємо, що розвиток правової компетентності школярів повинен складати основу життєтворчості громадянина – патріота України. Розвинути високу правову культуру в суспільстві не можливо без зусиль сучасної школи, системи освіти в цілому, демократизації засад, що базуються на загальнолюдських правових цінностях: виховання поваги до прав людини й основних свобод, піднесення культури прав людини, утвердження людської гідності та вартості особистості.

 Вибір форм і методів виховного впливу залежить від його мети, змісту, вікових, індивідуальних особливостей учнів. Вибираючи той чи інший метод або форму виховної роботи з учнями, враховуємо, чи популярні вони серед школярів, чи захоплюють їх, чи викликають у них переживання і почуття задоволення. Часто проводимо індивідуальні бесіди , диспути, вікторини, тренінги, турніри, радіопередачі, рольові ігри, судові процеси, брейн-ринги.

Багаторічний досвід роботи свідчить про результативність правового виховання за умови поєднання його в урочний та позаурочний час.

  Важливою умовою успіху у правовому вихованні учнів є забезпечення продуманого планування роботи. Проблеми правового виховання становлять органічну частину Виховної програми школи (розділ Програми «Виховання поваги до закону, прав та обов’язків громадянина України»), планів роботи класних керівників, учнівського самоврядування, методичного об’єднання класних керівників, батьківського комітету, ради профілактики правопорушень, цільового напрямку школи.

Підвищенню результативності правового виховання сприяє ретельний аналіз проведеної роботи, виявлення ступеня ефективності тих чи інших виховних заходів, виявлення та усунення причин і умов правопорушень. Звітування  про виконану роботу відбувається на  педагогічних радах, нарадах при директору, оперативних нарадах, засіданнях методоб’єднання класних керівників, засіданнях учнівського парламенту.

 

І. Мета і завдання правоосвітньої та правовиховної роботи.

Мета правоосвітньої та правовиховної роботи в навчальному закладі – формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав та обов’язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з поваги до законів та правил людського співжиття. Здобуття учнями правових знань і розуміння обов’язків розширює можливості їх самореалізації. Правові знання зміцнюють життєву позицію, розвивають свідомість учнів, удосконалюють поведінку школярів у соціальному оточенні, загострюють почуття непримиренності до негативних явищ.

Формування правової освіти та правових знань у школярів вирішує такі завдання:

1. Озброєння учнів знаннями законів. Підвищення правової обізнаності дітей та інформування.

2. Формування в учнів правової свідомості для подолання помилкових поглядів та переконань в учнів.

3. Формування в учнів поваги до держави та права.

4. Вироблення в учнів навичок та вмінь правомірної поведінки.

5. Формування в учнів нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності.

6. Формування в учнів правових почуттів, які б регулювали їхню поведінку.

7. Формування в учнів активної позиції у правовій сфері.

Умови реалізації концепції правової освіти:

1. Формування правової освіти здійснюється під час навчання. Організовуючи роботу з учнями, слід не лише озброювати дітей знаннями своїх прав і обов’язків, а й сприяти закріпленню у дитини мотивації до законослухняної поведінки. Під час уроків, спеціальних занять, на яких розглядаються питання права, в дітей формуються морально – правові якості.

2. Формуючи правову освіту в учнів, слід взаємопов’язувати роботу школи, позашкільних закладів, соціальної служби, батьків, громадськості тощо. Вирішальним моментом у правовій освіті школяра є висока правова культура педагогів і відповідний правовий і психологічний клімат у школі.

3. Під час проведення правового виховання педагогічний колектив виходить з таких основних критеріїв:

-       Правова освіта охоплює широкі верстви населення – учнів, батьків, вчителів;

-       Правова освіта забезпечує зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції та законів України;

-       Розуміння учнями єдності прав і обов’язків та їх виконання в реальному житті;

-       Підготувати учня до реального життя, вміти користуватися правовими знаннями, набутими в школі;

-       Формувати громадянську позицію кожного учня на основі загальнолюдських цінностей: свободи переконань, думок, володіння та користування власністю;

-       Вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням в суспільстві.

Важливий напрям роботи – ознайомлення школярів з останніми документами ООН, Ради Європи, рекомендаціями міжнародних конференцій із проблематики становища дітей у світі, Європі, Азії.

" Світ сприятливий для дітей, для людського розвитку ” – педагогічне кредо вчителів, класних керівників.

В умовах постійного діалогу педагогічний колектив розвиває у своїх вихованців культуру миру, культуру служіння людству, милосердя, толерантності, почуття дружби народів світу.

 

ІІ. Форми і методи правоосвітньої та правовиховної роботи.

Обираючи форми і методи для формування правової освіти в учнів, важливо враховувати особисті чинники, що впливають на формування протиправної поведінки, та визначити причини, серед яких:

·        незадоволені потреби;

·        психофізіологічні порушення;

·        особливості емоційно – вольової сфери, характеру;

·        педагогічна занедбаність;

·        помилкові переконання;

·        несформованість комунікативних навичок;

·        адитивна поведінка, невпевненість у собі;

·        неадекватна самооцінка;

·        низький культурний рівень.

У загальноосвітній школі І – ІІ ступенів села Банюнин склалася певна система роботи педагогічного колективу в 1 – 4 класах та 9 класі. Вона базується на затверджених Міністерством освіти та науки програмах із вивчення курсів:

·        1-4 клас – "Я і Україна”;

·        3-4 клас – "Громадянська освіта”;

·        9 клас – "Основи правознавства”.

Учителі через навчальні предмети здійснюють правоосвітню роботу, виходячи з необхідності дотримання в учнів правових обов’язків – важливої умови попередження правопорушень, шкідливих звичок, соціальної пасивності, переконань, що норми поведінки людини випливають із моральних, етичних, політичних, культурних нормативів суспільства. Йде процес ознайомлення з більш абстрактними поняттями прав людини, що передбачають розуміння філософських, політичних та юридичних концепцій.

Правоосвітня робота серед учнів здійснюється також через зустрічі з працівниками служби у справах неповнолітніх, кримінальної міліції.

Правова освіта серед батьків здійснюється через роботу класних батьківських комітетів.

До форм та методів правоосвітньої та правовиховної роботи можна віднести:

·        Правові вікторини;

·        Години спілкування з елементами тренінгу;

·        Виховні години;

·        Диспути;

·        Тренінги;

     ·    Індивідуальні бесіди;

·        Ділові ігри;

·        Конкурси;

·        Конференції;

     ·    Зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

·    Відвідування на дому;

     ·    Консультації батьків;

        ·    Виставки літератури;

     ·    Анкетування й тестування;

        ·    Рейди-перевірки;

     ·    Конкурси малюнків, плакатів, стіннівок, віршів та інші.

 

ІІІ. Організація правоосвітньої та правовиховної роботи у ЗОШ І – ІІ ст. с. Банюнин.

1. Процес правовиховної роботи забезпечується класними керівниками, класоводами, шкільною радою профілактики правопорушень, вчителем правознавства та через роботу з батьками.

2. Правове виховання учнів школи проводиться відповідно до календарно - тема­тичного планування курсу „ Основи правознавства", виховних планів класних керівників, плану роботи шкільної ради профілактики.

3. Робота щодо попередження правопорушень серед учнів здійснюється через постійний строгий контроль відвідування учнями школи, залучення їх до участі у предметних гуртках (хоровий, „Образотворче мистецтво”, „ Умілі руки", математичний, „ Рідне слово", „ Натураліст", „ Краєзнавець", спортивні секції), індивідуальні і колективні бесіди з метою профілактики правопорушень, зустріч з працівниками правоохоронних органів, зокрема з дільничними інспекторами  Гарасікою А.В.,  Кондюхом Б.В.  Щорічно у школі проводиться тиждень правових знань, відкриті виховні години, учні школи беруть участь у шкільних та районних олімпіадах з правознавства (У 2011 – 2012 н. р. учениця 9 класу Куртяк Г. зайняла 4-е місце на районній олімпіаді).

4. У школі постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо попередження узалежнень. У курсі основ здоров’я вивчаються розділи “Профілактика куріння тютюну і зловживання алкоголем”, “СНІД – основні проблеми та шляхи запобігання захворюванню”, “Профілактика зловживання забороненими психотропними речовинами”. Заходи відповідної тематики передбачені виховними планами класних керівників. У березні 2013 року в школі було проведена відкрита виховна година на тему „Шкідливий вплив алкоголю на організм дитини” (вч. біології та основ здоров’я ―

 Романів А.І.). Була організована виставка малюнків, плакатів на антиалкогольну, антинікотинову тематику “Як позбутися шкідливих звичок”.

5. Навчально-виховну роботу з профілактики правопорушень у школі здійснюють директор Кучерепа М. І, заступник з НВР  Бекерська М. Й., класні керівники, вчителі-предметники.

6. У школі наявний куток права, у кожному класі кутки національної символіки, у шкільній бібліотеці ― фонд літератури на правову тематику.

7. У школі не було зафіксовано випадків правопорушень серед учнів.

3. 1. Робота класних керівників.                      

Неабияка роль у становленні особистості кожної дитини, у формуванні світогляду, вихованні моральних якостей і норм поведінки відводиться саме класному керівнику. Відповідно до Виховної  програми школи  класні керівники складають виховні плани роботи із класними колективами. Один раз у тиждень класний керівник обов’язково планує захід на правову тематику.  Класні керівники організовують шкільне життя дітей, створюють умови для організації змістовного дозвілля, проводять бесіди з профілактики бездоглядності, правопорушень, жорстокого поводження, насильства, планують та проводять відповідні заходи, про виконання яких звітують на шкільному методичному об’єднанні класних керівників.

   Вони ведуть щоденний контроль за вихованням і навчанням, відвідуванням, чергуванням учнів, запрошують на зустрічі цікавих людей, працівників служб Сокальського району, що займаються дітьми.  Про щоденний контроль за відвідуванням учнів, з’ясувавши причину відсутності у батьків, класні керівники доповідають заступнику директора школи та звітуються на нарадах при директору.

Класні керівники здійснюють правоосвітню роботу  не лише з дітьми, але й із батьками: ведуть батьківський всеобуч, консультпункт  для батьків, залучають батьків до життєдіяльності класу, а також до чергування під час проведення тематичних вечорів, дискотек. Складають акти обстеження матеріально-побутових умов життя дітей. Завдяки тісній співпраці з батьками, працівниками міліції та юстиції, у школі не було і немає учнів, які перебувають на обліку в РВ КМСД.

        У даному навчальному році класними керівниками 1- 9 класів було проведено ряд цікавих та змістовних позакласних заходів та годин спілкування на правову тематику:

1 клас ( кл. кер. Романів І. М. ) - бесіда „ Права і обов'язки школяра", класна година „ Твоя поведінка в школі і вдома".

2 клас ( кл. кер. Пришляк  Г. П.) - ГКК „ Закон, за яким ми живемо" (що слід знати юному громадянину України ).

3 клас (кл. кер. Кравець Н. Г. ) - бесіда „ Громадянин формується з дитин­ства", зустріч з працівником правоохоронних органів „ Злочин і кара".

4 клас ( кл. кер. Романів І. М. ) - сюжетно-рольова гра „ Я хочу жити справедливо", бесіда „ Права дитини",  розповідь „ Кожен знає, що обов'язок школяра - головне".

5 клас ( кл. кер. Коваль О. М. ) - бесіда „ Права та обов'язки школяра", виховна година „ Правопорушення і відповідальність неповнолітніх", інформаційна година „ День прав людини", година відкритих думок „Зв’язок шкідливих звичок і правопорушень”, бесіди з батьками „ Злочинність неповно­літніх" , „Права і обов’язки батьків у вихованні дітей” та ін.

6 клас (кл. кер. Романів М. С. ) - виховна година: „ Вчимося жити у мирі і злагоді", бесіда „ Наш основний закон", бесіда „ Дисципліна - це добре чи пога­но", бесіда з батьками: „ Молодіжна злочинність: джерела, характер, особливості", батьківські збори: „ Як запобігти розвитку егоїзму, жорстокості, агресивності під­літків", усний журнал „Насильство та його сучасні прояви” та ін.

7 клас  (кл. кер. Руська Н. І. ) - виховна година „ Виконуй обов'язки, поважай правопорядок і закон", бесіди „ Правопорушення і їх профілактика",

„ Конституція України - основний закон нашої держави", „ Справедли­вість - основа прав",  круглий стіл „Вплив куріння та алкоголізму на організм підлітків” та ін.

8 клас ( кл. кер. Новацька М. М. ) - день правових знань „ Конституція України - основний закон", виховна година „ Закон і ми", „Злочин і суспільство”, бесіда з учнями „ Пра­вопорушення. Що це?", диспут

„ Злочинність і закон", година спілкування „10 грудня ― День прав людини” та ін.

9 клас ( кл. кер. Романів А. І. ) - День юриста ( 08. 10. ) - бесіда „ Конститу­ція- наш основний закон", бесіда „ Наркоманія - крок у безодню", бесіда з батьками „ Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю і наркотиків", виховні години „Права дитини в нашій державі”, „Закон обов’язковий для всіх”, „Алкоголь і наркоманія ― штучні злети та болючі падіння” та ін.

 

3. 2. Робота вчителя правознавства.

Передумовою формування та розвитку правосвідомості  школяра є, насамперед, правова освіченість і здатність керуватися відповідними знаннями в умовах сучасного суспільного життя. Відповідальною за правоосвітню роботу є вчитель історії та правознавства Коваль О.М.  (закінчила Львівський національний університет ім.  І. Франка, історичний факультет у 2006 році, педстаж ― 6, 5 років)

 12 учнів 9 класу вивчають правову дисципліну „Правознавство” (практичний курс)

Навчальний процес здійснюється на основі навчальних типових програм і навчально-тематичних планів, наявних методичних посібників з різних дисциплін.

На уроках правознавства здійснюється поточний, тематичний та підсумко­вий облік знань.

Вчитель постійно працюють над підвищенням ефективності викладання, удосконаленням традиційних і виробленням нових форм,  методів і прийомів вивчення правознавства, які забезпечують належний рівень правничої освіти і виховний вплив на учнів

       Уроки правознавства побудовані та проведені методично правильно, цікаві, змістовні, унаочнені, різноманітні. Новітні технології навчання застосовуються вчителями вдало, відповідно до теми і мети уроку, завдань, які ставляться перед учнями. Інтерактивні технології кооперативного навчання використовуються як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь і навичок (робота в парах, у малих групах).

Щорічно у школі проходить тиждень правових знань. Цього року він проходив з 10 по 15 грудня 2012 р. В рамках тижня були проведені такі заходи:

1. Загальношкільна лінійка „Я і мої права”

                                                     10. 12. 2012 р.    О. М. Коваль

2. Виховні години на правову тематику у 1 – 9 класах

                                                    11. 12. 2012 р.     Класні керівники

3. Відкрите засідання інформаційно-просвітницького центру на тему „Світова книга прав дитини”

                                                   12. 12. 2012 р.    О. М. Коваль

4. Юридичний турнір між учнями 8 – 9 класів

                                                  14. 12. 2012 р.   О. М Коваль

5. Виставка газет і малюнків на правову тематику

                                                 10 -15. 12. 2012 р.    5-9 класи      

6. Виставка літератури на правову тематику

                                                10 -15. 12. 2012 р.    Н. І. Руська

 

3. 3. Правоосвітня робота з батьками.

Педколектив школи приділяє велику увагу правовій освіті батьків. Виховання в сім'ї — осно­ва суспільного розвитку. Моральні цінності, які панують в сім'ї, відображаються на майбутньо­му житті молодої людини. Школа щодо цього питання виходить з принципу єдності шкільного і сімейного виховання та координації спільних дій. Батьки потребують певних правових знань. Школа усвідомлює, що немає однакових сімей, а тому існують відмінності у вихованні. Часто батьки чинять антисоціально (алкоголізм , наркоманія, проституція, кримінальні правопору­шення). Все це діти бачать і повторюють дії батьків та дорослих. Система роботи з батьками є ба­гатогранною, послідовною, містить індивідуальні і групові форми.

Кожен класний керівник повинен протягом І чверті навчального року відвідати учнів вдома, ознайомитися зі станом матеріально-побутових умов, провести бесіду з батьками. Вчитель му­сить знати не тільки характер учня, але і особливості взаємовідносин в сім'ї. Батьки зобов'язані виховувати своїх дітей, турбуватися про їхнє здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання і підготовку до життя і праці. Класний керівник постійно підтримує зв'язок з сім'єю і при здійсненні учнем правопорушення проводить профілактичну роботу, а в більшості випадків сприяє його попередженню разом з батьками.

У школі створено загальношкільний батьківський комітет, на засіданнях якого розглядаються питання відвідування учнями школи, про поведінку в громадських місцях, про перебування на вулиці у нічний час та інше.

Під час проведення батьківських зборів було прочитано лекції: «Батьківський авторитет», «Психологія поведінки підлітка», «Права та обов'язки батьків у вихованні дітей», «Покарання і заохочення», «Дитина та її права», «Злочинність неповнолітніх», «Дитяча агресивність».

Проведена зустріч батьків з працівниками правоохоронних органів району.

  Кожен класний керівник в плані виховної роботи передбачає розділ «правовиховна робота». В якому планується робота не лише з учнями , а і з батьками.  Класні керівники планують заходи, щодо виявлення сімей, які потребують посиленої уваги з боку громадськості, школи, в разі потреби проводять обстеження таких сімей та складають акти.

 

3. 4. Шкільна рада профілактики правопорушень.

Шкільна рада профілактики правопорушень серед учнів є складовою частиною системи шкільного самоврядування.

Мета та завдання:

· Облік учнів, схильних до порушень дисципліни та порядку.

· Розробка та здійснення програми діяльності з профілактики та попередження правопорушень серед неповнолітніх, особливо серед тих, хто перебуває на шкільному обліку та на обліку у правоохоронних органах.
 

· Розповсюдження та пропаганда правових знань серед неповнолітніх із метою виховання правової культури та свідомості, законослухняності, дисциплінованості.

· Утворення у шкільному закладі атмосфери неприпустимості до будь-яких проявів антигромадської, протиправної поведінки.

· Гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу, створення максимально сприятливих умов для співпраці педагогів, учнів та їхніх батьків як головної умови запобігання і подолання відхилень у поведінці учнів.

· Формування і розвиток єдиного шкільного колективу із здоровим моральним кліматом.

 

Функції ради:

· Розробляє та здійснює програму правоосвітньої та правовиховної роботи. 

· Приймає рішення про постановку на внутрішньо шкільний облік учнів, які схильні до скоєння правопорушень або виховуються у проблемних родинах.

· Закріплює за учнями, які поставлені на шкільний облік, наставників-педагогів, здійснює координацію їх діяльності, забезпечує їм методичну та практичну допомогу.

· Організовує співробітництво з кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, службою у справах дітей та іншими службами.

 

 

 

Категорія: Мої файли | Додав: учитель
Переглядів: 4473 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • Create a free website
 • \n
 • uCoz Community
 • \n
 • uCoz Manual
 • \n
 • Video Tutorials
 • \n
 • Official Template Store
 • \n
 • Best uCoz Websites